Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Orgán dozoru:
třída Kapitána Jaroše 1924/5 602 00 Brno

Odbor výkonu dozoru
tel. č.: +420 222 703 404
fax č.: 032/6400 108
Email: info@soi.sk

Sledujte nás na sociálních sítích